Den familjära gympaföreningen

Länkar :


- Aktuellt
- Vanliga frågor
Långbrohallen:
08 88 11 00

Information :

Vårterminen pågår till 27/5 med följande gympaschema.
Från 30 maj bjuder Älvsjögympan på Sommargympa

Här gympar vi.
Vi har inga pass som man behöver (eller kan) föranmäla sig till.

Vi som vill hjälpa dig att träna


Älvsjögympans Bankgiro 713-0487
webmaster