Den familjära gympaföreningen

Länkar :


- Aktuellt
- Vanliga frågor
Långbrohallen:
08 88 11 00

Information :

Vårterminen startar 8 januari med följande
Gympaschema
Terminsavgifter

OBS. Vi kan inte ta emot fler anmälningar till vårterminens Familjegympa.
Här kan ni se vilka som kom med.

Här gympar vi.
Vi har inga pass som man behöver (eller kan) föranmäla sig till.

Vi som vill hjälpa dig att träna


Älvsjögympans Bankgiro 713-0487
webmaster