Halvterminsavgift HT 2019 (gäller från 1 november) Vuxna Ungdom
(tom 20 år)
FLEXKORT 475 kr 275 kr
SÄRSKILT PASS 1 pass/vecka 375 kr 200 kr
SENIORGYMPA, klippkort 10 ggr 550 kr
Familjegympa (ingår EJ i flexkortet) 325 kr / barn med förälder
VATTENGYMPA, ett särskilt pass varje vecka (ingår EJ i flexkortet) 525 kr 325 kr
VATTENGYMPA, klippkort 10 ggr 850 kr
KOMBIKORT (gäller som ett FLEXKORT + vattengympa-pass) 825 kr 625 kr
Betala in terminsavgiften på Bankgiro 713-0487
Ange namn, personnummer och vilket pass inbetalningen avser.


När din inbetalning registrerats hos oss finns ditt deltagarkort att hämta hos värden på gympapasset.