Frågor och Svar om Älvsjögympan

- Deltagarförsäkring

- Föranmäla sig till pass

- Föranmäla ett barn till pass

- Flexkort och familjegympa

- Deltagarkostnad     
- Jag vill börja träna med Älvsjögympan

- Hur får man ett deltagarkort?

- Jag vill ha ett skrivet kvitto - Vad har ni för post- eller bankgiro?

- Kan man betala gympan per gång?

- När blir det reducerad deltagaravgift?

- Finns det några gympapass på dagtid?

- Hur blir jag gympaledare hos er?

- Jag har tappat bort en klocka i Långbrohallen.

- Vad krävs för att få delta på er sommargympa?

- Jag vill delta på vattengympapasset på torsdagar 18.30?

- Hur skaffar man ett klipp kort till vattengympan?

- Vad är det för giltighetstid på klippkortet för vattengympa?


Fråga
Vilken försäkring har jag när jag betalat deltagaravgiften?
Svar
Älvsjögympan har en BAS försäkring, som gymnastikförbundet rekommenderar, tecknad hos Pensum.
En basförsäkring gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer samt vid resa till och från sådana aktiviteter.
Försäkringen innefattar
Akutersättning: Faktisk kostnad dock högst 10 000 SEK
Invaliditet 1: 15 Prisbasbelopp
Invaliditet 2: 30 Prisbasbelopp (> 60% invaliditet)
Dödsfall: 1 Prisbasbelopp
Tandskada: 1 Prisbasbelopp

Prisbasbelopp:
Ett belopp som fastställs av staten.
För 2016 var det 44 300 SEK


Fråga
Jag vill anmäla mig till ert yoga-pass.
Svar
Älvsjögympan har inga pass där man anmäler sig i förväg. Man behöver bara gå till det pass man vill delta på när passet hålls. Om vi får problem med antalet deltagare på ett pass anslås detta i gympaschemat. Alla våra pass finns listade i vårt gympaschema, som nås via www.alvsjogympan.se

Fråga
Ja har ett barn som är 4 år som är gympasuget. Finns det någon kurs under hösten eller våren jag kan anmäla barnet till?
Svar
Det enda gympapass vi har för barn på 4 år är Familjegympa. Den är mycket populär och blir snabbt fullbelagd. När avgiften är erlagd för det maxantal barn som ledarna kan hantera skriver vi ut den informationen på i vårt gympaschema på hemsidan, så man inte behöver komma dit och inte får vara med.
Generellt har Älvsjögympan inga pass där man kan eller behöver anmäla sig i förväg. Allt man behöver är att gå till det pass man vill delta på när passet hålls.

Fråga
Jag har ett flexkort på Älvsjögympan men har aldrig provat familjegympan. Funkar det likadant: bara att dyka upp, men med barn? Är det OK att ta med två barn?
Svar
Flexkortet gäller för dig personligen. Avgiften för Familjegympan är för barnet, dvs nej, ditt flexkort gäller inte för Familjegympan. Man är naturligtvis välkommen att prova Familjegympan en gång om det inte är anslaget på vårt schema att passet är fullt. Tänk bara på att varje barn behöver stöd av en vuxen. Ledaren tar inte hand om barnen, det gör föräldern/föräldrarna.

Fråga
Jag skulle vilja veta vad det kostar att delta på er gympa.
Svar
Om du går in på www.alvsjogympan.se och väljer "Aktuellt -> - Terminsavgifter ..." så kommer du till en sida med information om aktuella terminsavgifter.

Fråga

Jag skulle vilja börja träna hos er. Behöver man föranmäla sig till passet eller är det bara att dyka upp? Måste jag köpa kort direkt eller får man pröva 1 gång / fritt?
Svar
Du är välkommen att prova innan du bestämmer dig. På våra pass behövs ingen föranmälan förutom Familjegympan som nu inte kan ta emot alla som vill vara med. Denna information är anslagen på vårt gympaschema.


Fråga
Jag har betalat för ett flexkort via internet. Hur gör jag för att få ett deltagarkort?
Svar
När din betalning kommit in på Älvsjögympans konto skriver vi ut ett deltagarkort i ditt namn. När kortet är klart kan du få ditt det av värden för det pass du deltar på.

Fråga
Jag har betalt min gympa för denna termin och skulle vilja ha ett skrivet kvitto. Hur ska jag göra då ?
Svar
Värden för ett gympapass kan skriva ett kvitto till dig om du visar upp ditt deltagarkort.

Fråga
Skulle vilja ha ert post- eller bankgiro för att kunna betala in gympa avgiften. Tidigare stod det på hemsidan om jag inte minns fel under gympa schemat.
Svar
Om du går in på www.alvsjogympan.se och väljer
"Aktuellt -> - Terminsavgifter ..." så kommer du till en sida med information om aktuella terminsavgifter.
Där kan man bland annat se följande information:
Betala in terminsavgiften på Bankgiro 713-0487.
Ange namn, adress, födelsedatum och vilket pass inbetalningen avser.

Fråga
Jag undrar kan man betala gympan per gång eller bara för hel termin?
Svar
Nej, vi klarar inte att hantera betalning per gång.
Är det ett särskilt pass du vill gå på varje vecka kostar det 850:- (gäller vuxen VT 2019)
Om man börjar när halva terminen passerats erbjuder vi ett halvterminpris som för motsvarande ett särskilt pass är 475:- (gäller vuxen VT 2019)

Fråga
Om jag minns rätt brukar avgiften halveras när halva terminen är avverkad. När är det dags för detta?
Svar
Stämmer bra. Halvterminsavgiften räknas fram genom att man först tar bort medlemsavgiften från terminsavgiften. Resterande belopp delas med 2. Slutligen adderar man tillbaka medlemsavgiften och för tex ett flexkort blir det då 850 - 100 = 750, 750/2= 375, 375 + 100 = 475:- (gäller vuxen VT 2019)

Halva terminen anses ha gått 1 april på våren och 1 november på hösten. Detta meddelas vid varje halvterminspassage tillsammans med aktuella halvterminsavgifter på Älvsjögympans hemsida.

Fråga
Alla era pass på vardagar är på kvällstid. Finns det inga möjligheter att gympa på dagtid?
Svar
Vi har ett Seniorgympapass 15.00 på tisdagar. Men de flesta av våra ledare jobbar ideellt med gympan, vilket betyder att de arbetar på sina vanliga jobb på vardagarna. Älvsjögympan är inte ett affärsdrivande företag, därför har vi inte fler pass på dagtid på vardagar.

Fråga
Jag är intresserad av att bli gympaledare hos er. Hur går jag tillväga?
Svar
Du pratar med ledaren för det pass du brukar delta på, så kan ni tillsammans bestämma när du kan provköra en av låtarna i passet för att prova på hur det är. Om det känns bra efter det planerar vi in vilket kurstillfälle som passar dig.

Fråga
Jag har tappat bort en klocka i Långbrohallen. är det någon som tagit vara på en sådan?
Svar
Frågor om borttappade saker i Långbrohallen är bäst att skicka direkt till langbrohallen@telia.com
Man kan även ringa till Långbrohallen: 08 88 11 00


Sommargympan

Fråga
Vi är några Älvsjötjejer kring de 30 som vill haka på och gympa i sommar. Nu undrar jag om vi ska skaffa kort hos er för att vara med på utomhusgympan i sommar, eller om det är gratis när det är ute. Jag vet hur man gör för att skaffa kort, frågan är bara om det krävs?
Svar
Jodå, sommargympan är gratis. Ni är mycket välkomna.


Vattengympan

Fråga
Jag undrar om det är fullt på vattengympapasset på torsdagar 19.00?
Svar
Nej, det finns plats även för dig. Om det är något pass som inte tar emot nya deltagare står det alltid på vår (denna) hemsida.

Fråga
När man ska skaffa ett klipp kort till vattengympan, är de lika dant att bara betala in 850:- genom sin internetbank?
Svar
Helt riktigt. Visa upp att du betalt, så får du ett klippkort.

Fråga
Jag undrar om klippkortet på vattengympan har någon viss giltighetstid, dvs om man måste utnyttja det under denna termin eller om man kan fortsätta så länge det räcker ?
Svar
Klippkortet på vattengympan gäller tills det tar slut. Du kan alltså använda det under mer än en termin.