Är du intresserad av att bli ledare i Älvsjögympan?

Vi behöver gympainstruktörer och barn/ungdomsledare.

Utbildning får du genom oss.

Hör av dig till Älvsjögympan