Information till ledare i Älvsjö AIK Gympaförening

- Ledarschema för sommargympan

- Nästa styrelsemöte i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Söndag 18/8 Kl. 18.00 (efter sommargympan)
   Plats: Långbrohallen

- Vårterminen slutar söndag 26 maj (vecka 21)
- Sommargympan startar onsdag 29 maj (vecka 22)