Information till ledare i Älvsjö AIK Gympaförening

- Värdschema Latino med styrka, torsdagar 20.00

- Nästa styrelsemöte i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Onsdag 8/11 Kl. 19.00
   Plats: Långbrohallen

- Nästa ledarträff i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Söndag 26/11 Kl. 19.00
   Plats: Långbrohallen