Information till ledare i Älvsjö AIK Gympaförening

- Informationsmöte för stryrelsen, angående Vision Långbrohallen 2025
   Onsdag 24/10 Kl. 18.30
   Plats: Långbrohallen

- Ledarträff i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Söndag 18/11 Kl. 18.30
   Plats: Långbrohallen

- Styrelsemöte i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Söndag 18/11 Kl. 19.00
   Plats: Långbrohallen