Information till ledare i Älvsjö AIK Gympaförening

- Nästa Gympa-event i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Fredag 20/4 Kl. 19.00
   Plats: Liljeholmen

- Nästa ledarträff i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Söndag 20/5 Kl. 19.00
   Plats: Långbrohallen

- Nästa styrelsemöte i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Söndag 20/5 Kl. 19.30
   Plats: Långbrohallen