Information till ledare i Älvsjö AIK Gympaförening

- Nästa styrelsemöte i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Onsdag 14/3 Kl. 19.00
   Plats: Långbrohallen