top of page

Datahantering

Namn: Älvsjö AIK Gympaförening, ”Älvsjögympan"
Org nr: 802502-1968

Älvsjögympan är en ideell förening och är inte momspliktig. Alla angivna priser är momsfria.

Genom att skicka in dina uppgifter till Ävsjögympan för att bli medlem godkänner du vår Integritetspolicy och ger ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär.

Integritetspolicy och samtycke till behandling av personuppgifter:
Älvsjö AIK Gympaförening, orgnr:  802502-1968 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.


Personuppgifter som kommer att behandlas:
- Namn, personnummer, adress samt mail-adress för medlemmar 7-25 år.
- Namn, födelseår, adress samt mail-adress för medlemmar 3-6 år och över 25 år.


Syfte:

Namn, adress och personnr för medlemmar mellan 7-25 år krävs för sökande av aktivitetsbidrag hos kommun och stat. Mailadress krävs för digital betalning samt digitala medlemskort och kvitton på betald avgift


Behandling av personuppgifter:

Personuppgifterna är interna och används endast för bidragsansökan och för utskick av medlemskort/kvitton mm.


Älvsjö AIK Gympaförening använder sig av MyClub som underleverantörer för medlemsregister för administrering av medlemmar och fakturering av medlemsavgifter.
Uppgifterna sparas ca 1 år efter senaste deltagandet pga att bidragsansökan görs året efter deltagandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom ifyllnad av ”Återkallande av samtycke” som återfinns på www.rf.se alternativt genom att kontakta info@alvsjogympan.se.


Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal:
Om du tecknar ditt medlemskap och betalar din medlemsavgift och ditt träningskort via Älvsjögympans webbplats utanför vår affärslokal, har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från köpet (ångerfristen). Ångerrätten gäller enbart köp via internet och utanför vår affärslokal. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den betalning som vi har mottagit från dig, med avdrag för en summa motsvarande värdet av den träning du deltagit i under ångerfristen (motsvarande 65 kr per pass). Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss det via mail till info@alvsjogympan.se på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut.

Återbetalning vid långvarig skada eller sjukdom:
Älvsjögympan är en ideell förening och strävar efter att kunna ha låga priser på våra träningskort. Erlagd träningsavgift återbetalas därför endast vid långvarig skada eller sjukdom (mer än 8 veckor) som uppstår i början av terminen (dvs innan den 1 oktober på höstterminen och innan den 15 februari på vårterminen) och då mot uppvisande av läkarintyg.

bottom of page